NRC Handelsblad 25 augustus 2006
 
Familiesaga met online plakboek
Door Merel Boers

 
Vandaag verschijnt de historische familieroman De man met de
hoed (Ad.Donker) van schrijfster Pauline van de Ven. Het boek komt niet
alleen op papier uit, maar ook als hyperboek. Een hyperboek is wat het
woord doet vermoeden: digitaal en meer dan een boek alleen. In dit geval
bestaat het boek uit twee lagen. De tekst zoals die ook in de papieren
versie van het boek staat is de eerste laag. De tweede laag bestaat uit extra informatie 
die niet in het boek vermeld is of kan worden: foto’s, brieven, geluidsopnamen, 
filmpjes. De website met het hyperboek, www.demanmetdehoed.nl wordt 
op 14 september gelanceerd.
 
De schrijfster die in 1984 het eerste Nederlandse krantenartikel
Over internet schreef, introduceert nu dus de hyperroman. De roman is
gebaseerd op echte mensenlevens, die van haar schoonfamilie. Van de Ven:
“Op heel jonge leeftijd heb ik mijn eigen moeder verloren. Zij is vrijwel
spoorloos uit het leven verdwenen. Toen mijn schoonmoeder getroffen werd
door een hartinfarct heb ik gezegd: schrijf nou eens wat op.” De
schrijfdrang die Van de Ven daarmee ontketende mondde uit in “een telefoonboek 
aan getypte velletjes en knipsels. Dat was eigenlijk al een hyperboek.”
 
De website is een work in progress. De komende tijd blijft Van
de Ven materiaal aanvullen: foto’s en geluiden van Maastricht rond de
vorige eeuwwisseling, de tijd dat de familie daar woonde.
Correspondentie van de mensen die model stonden voor de personages in het boek. 
De bedoeling is dat ook de lezers van het hyperboek aanvullende informatie opsturen. 
Altijd een riskante onderneming, interactie, maar Van de Ven is optimistisch: 
“Ik merk nu al dat er heel wat mensen zijn die materiaal hebben, die het leuk vinden
 om zo’n project uit te breiden.” In
2008 verschijnt het tweede deel van de familiesaga.